e-Health

Search for term:

Na dôkazoch založené lekárstvo (EBM)
Definition:

Prístup k lekárskej praxi pri ktorom sa do rozhodovania zabudovávajú najvhodnejšie dostupné dôkazy z lekárskej literatúry. Vo všeobecnosti sa takéto dôkazy odvodzujú z riadených klinických skúšok.

Na dôkazoch založené smernice
Definition:

Zhodné prístupy ku zaobchádzaniu s opakujúcimi sa problémami v riadení zdravotných problémov, cielené na znižovanie variability prístupov v praxi a na skvalitnenie výsledkov zdravotnej starostlivosti. Vývoj klinických smerníc zdôrazňuje využívanie jednoznačných dôkazov uvádzaných v aktuálnej literatúre, a nielen odborného názoru, ako základu pre vypracovávanie poradenských materiálov.

Náklad – čas (Time Costs)
Definition:

Peněžní hodnota času ztracená skrz cestování nebo čekáním, kdy budeme produkovat službu.

Nákladové účetnictví
Definition:

Nákladové účetnictví obecný pojem, který shrnuje různé účetní systémy. Zkratka KNVVV označuje tyto systémy:
• Kalkulace,
• Nákladů,
• Výkonů,
• Výnosů a
• Výsledku.
Náklady
Definition:

Náklady jsou oceněná spotřeba zboží a služeb na výrobu podnikových výkonů. Ocenění se přitom řídí podle potřeb podnikového vedení.

Náklady (Loading Costs )
Definition:

Administrativní a další výdaje spojené s upisováním pojistky.

Náklady nemocnic (Cost Containment)
Definition:

Politika a strategie, aby kontrolovaly výdaje zdravotní péče.

Náklady produktu
Definition:

Náklady produktu jsou náklady, které se k danému výrobku nebo službě přímo vztahují, podmiňují jejich existenci. Vyplývají z kusovníku, návodu a plánu práce. Náklady produktu jsou vždy formulovány pro kalkulační jednotku – např. hodinu, kus, kilogram, zakázku. Z toho vyplývá, že jsou to dodatečné náklady pro „jednu jednotku navíc“. Náklady produktu se také označují jako marginální náklady nebo variabilní náklady.

Náklady životního cyklu
Definition:

Životní cyklus výrobku je komplexní, integrovaný přístup, který bere v úvahu skutečnost, že rozhodnutí učiněná během určité životní fáze výrobku ovlivňují fáze následující. Výnosové a nákladové struktury lze optimalizovat opatřeními ve fázi vývoje produktu, např. výhodnější konstrukcí z hlediska oprav a údržby nebo plánováním ekologicky šetrné likvidace výrobku po skončení doby životnosti.
Cyklus lze rozdělit do tří hlavních fází, které se mohou překrývat: fáze vývoje, fáze trhu a fáze následné péče.


Nařízené výhody
Definition:

Pokrytí v politice zdravotního pojištění na stanovené služby, které jsou nařízené státním statutem pojištění

Národní zdravotní informační infrastruktura (NHII) / Národní zdravotnický informační systém (NHIS)
Definition:

Komplexní znalostní síť interoperabilních klinických systémů,sítě veřejného zdraví a osobních zdravotních informací, které jsou určeny ke zlepšení rozhodování tím, že zpřístupňují zdravotní informace v místě a čase potřeby.

National Health Information Infrastructure (NHII) / National Health Information System (NHIS)
Definition:

En omfattande kunskapsbaserade nätverk av kompatibla system för kliniska, hälsa och personuppgifter som rör hälsa som är avsett att förbättra beslutsfattandet genom att hälsa information tillgänglig när och där det behövs.

National Health Information Infrastructure/National Health Information System
Definition:

A comprehensive knowledge based network of interoperable systems of clinical, public health, and personal health information that is intended to improve decision making by making health information available when and where it is needed.

Natrium, kalium ja kalsium
Definition:

Mineraaleja, jotka voivat vaikuttaa verenpaineeseen. Natrium lisää verenpainetta, kun taas kaliumia ja kalsiumia alentaa sitä.


Natrium, kalium, kalcium
Definition:

Mineraler som kan påverka blodtrycket. Natrium ökar blodtrycket, medan kalium och kalcium minska den.

Navegador
Definition:

Interfaz en Internet que permite a los usuarios buscar y visualizar fuentes de información en un formato idóneo.

Navegador de web
Definition:

Programa informático utilizado para acceder a y visualizar contenidos en Internet.

Navegar
Definition:

Explorar una base de datos, una lista de archivos o Internet en busca de de un ítem particular o de cualquier cosa que resulte de interés.

Navigare
Definition:

Visionare un database, un elenco di file o Internet, sia per un particolare scopo, sia per qualsiasi motivo di interesse.

Navigare
Definition:

Scanarea unei baze de date, a unei liste de fisiere, sau a Internetului in vederea gasirii unei anumite informatii sau a oricarui lucru care ar putea fi de interes.

Displaying results 1 to 20 out of 74

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Next >

Valid XHTML 1.0 Transitional
Blind Friendly Web