e-Health

Search for term:

Kaistanleveys
Definition:

Toimituksen tietojen kapasiteetti, bittien numeroja, jotka voivat olla lähitetty ajankappalesta.

Kalkulační náklady
Definition:

Kalkulační náklady jsou položky, které přímo neodpovídají žádnému konkrétnímu nákladovému druhu z finančního účetnictví. Jedná se často o náklady obětované či ušlé příležitosti (oportunitní náklady), tedy o náklady vzniklé z titulu ušlé příležitosti k získání úroků nebo výnosů. Nejznámější z nich jsou:
• kalkulační náklady na sociální dávky,
• kalkulační odpisy,
• kalkulační úroky,
• kalkulační mzda podnikatele,
• kalkulační rizika.


Kannattavuus
Definition:

Termi kannattavuus ilmaisee suhteen voittoa luvun muihin toiminnan luvut, jotka ovat auttaneet tästä voittoa. Niinpä esimerkiksi liikevaihdon kannattavuus tai tuoton myynnin toimenpiteiden osuus voitosta myynnin ennen verojen ja korkojen [liikevoitto] ja osoittaa, miten paljon oli "ansaittu" kunkin rahayksikössä myytty:
Sijoitetun Myynti [ROS] = Tulos ennen korkoja ja veroja / Liikevaihto.


Kansallinen terveystiedon infrastruktuuri/ Kansallinen terveystiedon informaatiojärjestelmä
Definition:

Tietoperustaisen pohjaisen verkon yhteentoimivien järjestelmien kliinisestä, kansanterveydestä sekä yksityishenkilöiden terveystietoista, että tarkoituksena on parantaa päätöksentekoa saatavuus terveyteen liittyvää tietoa, milloin ja missä sitä tarvitaan.

Känslighet
Definition:

Graden av förändring av målet funktion i förhållande till de små förändringar av kontroll variabler.

Känslighet Funktion
Definition:

Funktion som representerar känslighet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten (kassaflöde II)
Definition:

Kassaflödet från den löpande verksamheten (kassaflöde II) resultat när förändringen i rörelsekapital dras från den totala kassaflödet. Den beräknas på följande sätt: (1) Totalt bygger på kundfordringar, övriga fordringar, lager i hand, aktiva periodiserad och uppskov minus skulder, övriga skulder, insättningar som inte har intresse, kortfristiga avsättningar och passiva periodiserad och uppskov ( 2) Rörelsekapitalet (NWC) minus alla konton av likvida medel (likvida medel) samt kortfristiga, räntebärande debs. Detta värde visar förändring likvida medel genom omsättning process, men före investeringar i anläggningstillgångar och amortering av långväga debs.

Kassavirta
Definition:

Liikevaihton ylijäämäin likviditeettiä liittyvät kulut, jotka aiheutuvat yrityksen toimintan ja on näin olemassa myös indikaattorin valtion voitto sekä sen omarahoitukseen tilannetta

Kassavirta ennen korkojen ja verojen vähentämistä
Definition:

CFBIT, kassavirta ennen korko-ja tuloverot on vähennetty, on yhä palveluksessa seurauksena luvuna johtamisessa. Koska laskeminen tapahtuu ennen poistoja, ennen korkoja ja ennen veroja, tämä arvo on sopiva ajan arvioimiselle suorituskykyä saavuttaa johdon ja voi myös olla työssä määrittää vakuutusmaksutulosta (CFBIT joskus kutsutaan myös EBITDA). Jos tuloverot ja korkojen ovat redysoittu CFBIT-sta, sitten vielä kerran jäi käteen bruttomassan kassavirta, joka näyttää, kuinka paljon likviditeettiä on virrannut, Nettokäyttöpääomalle ennen jakamista voitoista. Vähentämisen jälkeen osingot bruton kassavirtan, että nettokassavirta on jätetty, josta näytetään talouspäällikkö ja kuinka paljon likviditeettiä edelleen rahoittaa kasvua yrityksessä.

Katecholamíny
Definition:

Hormóny, ktoré sú ukazovateľmi činnosti sympatiko-adrenálneho systému (SAS), ktorý sa aktivuje pod vplyvom stresu.

Katecholaminy
Definition:

Hormony, které jsou ukazatelem činnosti sympato-adrenálního systému (SAS), který je aktivován vlivem stresu.

Katekolamiini
Definition:

Hormonit ne ovat osoitus sympatho-
adrenomedullary Systeemi (SAS) toiminta, joka
aktivoituu, kun meneillään stressiä


Kaupankäyntilähestymistapa
Definition:

Vaarannut lähestymistapa päätöksentekoon tai vastaavaan korvaamiseen.

Käypä alue
Definition:

Verkkotunnus toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ongelmaa

Käypä piste
Definition:

Yhdistelmän valvonnan muuttujat toteutettavissa alueella

Käypä ratkaisu
Definition:

Yksi mahdollisista ratkaisuista toteutettavissa alueella

Käyränsovitus
Definition:

Lähentämisen prosessi kokeellisten käyrän on olemassa yksinkertaisen matemaattisen lauseke (toiminto).

Käyttäytymistieteellinen lääketiede
Definition:

Monialatoiminnan alalla kehittämisen kanssa
käyttäytymiseen ja tieteen osaamista ja
tekniikkaa suhteessa ymmärtämään fyysisen
terveyden ja sairauden ja että tätä tietoa ja
nämä tekniikat ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin,
hoitoon ja kuntoutukseen

Käyttäytymistyyppi
Definition:

Mallin käyttäytymisen ja tunteiden ominaista kilpailukykyä, aggressiot, vihamielisyyttä, ja aika tärkeää, että on epäilty olevan riskitekijä CVD


Käyttökelpoisuusfunktio
Definition:

Yleisen toiminnon hyödyllisyyden joka korvaa monilaatukriteereitä kertoimiin hyödyllisyyden kunkin perusteen

Displaying results 1 to 20 out of 143

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Next >

Valid XHTML 1.0 Transitional
Blind Friendly Web