e-Health

Search for term:

Agotamiento
Definition:

Dejar a alguien exhausto, muy cansado o débil. Estado del organismo que se produce cuando las reservas de energía se agotan debido a una actividad intensa, sobrecarga o estrés que ejerce influencia sobre el organismo.

Aikakustannukset
Definition:

Rahan arvo, kun menetetty matkustaa tai odottaa, kun kuluttaa tietyn tuotteen tai palvelun

Ajankohtainen väestön terveys- tilanne
Definition:

Psykososiaalisin reflektio ja taloudellisia muuttujia asiaankuuluvia maassa.

Ajuste de curvas
Definition:

Proceso de aproximación de curvas experimentales con expresiones matemáticas simples.

Ajuste de datos
Definition:

Proceso de aproximación de datos experimentales con algunas expresiones matemáticas.

Aktivizace komunity
Definition:

Zmobilizování komunity používat vlastní sociální struktury a zdroje ke splnění cílů ochrany zdraví, které si vytýčili především rezidenti komunity a jsou v souladu s místními hodnotami.

Aktuálna zdravotná situácia obyvateľstva
Definition:

Odraz psychosociálnych a ekonomických parametrov v príslušnej krajine.

 

 

Aktuální zdravotní stav obyvatelstva
Definition:

Odraz psychosociálních a ekonomických ukazatelů na zdravotní stav populace ( v příslušné zemi).

Alergia
Definition:

Una respuesta inmunológica anormal, adquirida frente a una sustancia que puede causar una amplia gama de reacciones inflamatorias. La misma sustancia resulta inofensiva a personas no alérgicas. A las sustancias que producen alergia se les llama alérgenos.

Alergia
Definition:

Alergia predstavuje neprimeranú reakciu nášho imunitného systému pri fyzickom kontakte s určitou cudzorodou látkou. Je neprimeraná, nakoľko tieto cudzorodé látky sú obyčajne neškodné pre nealergických ľudí. Látky spôsobujúce alergiu sa nazývajú “alergény”.

Alergie
Definition:

Alergia reprezinta reactia necontrolata sistemului imunitar ca raspuns la contactul cu o substanta straina. An allergy refers to a misguided reaction by our immune system in response to bodily contact with certain foreign substances. Este necontrolata deoarece aceste substante straine sunt de obicei inofensive si raman asa si la oamenii nealergici. Substantele care produc alergii se numesc alergeni.

Alergie
Definition:

Alergie je nepřiměřená reakce našeho imunitního systému na fyzický kontakt s určitou cizorodou látkou.Tyto cizorodé látky jsou většinou neškodné pro nealergické osoby. Látky, které způsobují alergii se nazývají „alergeny“.

Alert Message
Definition:

A computer-generated warning that is generated when a record meets pre-specified criteria; e.g., receipt of a new laboratory test result with an abnormal value.

Allergi
Definition:

En allergi avser en missriktad reaktion av våra immunsystemet som svar på kroppslig kontakt med vissa främmande ämnen. Det är missriktad eftersom dessa främmande ämnen är oftast ofarliga och förblir så att ingen allergiker. Allergi-producerande ämnen kallas allergener. "

Allergia
Definition:

L’allergia implica una reazione eccessiva del sistema immunitario in risposta al contatto fisico con determinate sostanze estranee. Risulta eccessiva poiché tali sostanze sono generalmente innocue per i soggetti non allergici. Le sostanze scatenanti un’allergia sono chiamate "allergeni."

Allergia
Definition:

Allergia koskee väärä reaktio meidän immuunijärjestelmä vastauksena kehon kanssa tiettyjä vieraita aineita. Se on väärä, koska näitä vieraita aineita ovat yleensä vaarattomia ja pysyy niin ei allergisille ihmisille. Allergia-aineita kutsutaan "allergeeneja."

Allergy
Definition:

An allergy refers to a misguided reaction by our immune system in response to bodily contact with certain foreign substances. It is misguided because these foreign substances are usually harmless and remain so to no allergic people. Allergy-producing substances are called "allergens."

Allmän anpassning Syndrome (GAS)
Definition:

En allmän, ickespecifik reaktionsmönster organism uppvisar som svar på hotet om skada som tillåter kroppen att mobilisera mot dessa hot.

Allmänn Hälso Informatik
Definition:

En systematisk tillämpning av informations-och datavetenskap och teknik för folkhälsao praxis, forskning och lärande. Folkhälsoinformatik är ett program där det gäller metoder och tekniker tillämpas på problem hämtade från området för folkhälsan.

Aloita-etene-malli
Definition:

Tämä malli on toimittava terveydenhuollon koulutuksen alalla kuvataan vaiheet suunnittelu ja arviointi communitiwide terveyden käyttäytymisen muuttumista ohjelman. Vaiheet 1: stä 5 keskitytään arvioimaan sosiaalisen yhteydessä Epidemiologisten tietojen tekijät että valvonta tavoite käyttäytyminen,
terveyskasvatus tarpeet ja hallinnolliset tekijät. Phases 6 kautta 9 huolta toteutus ja arviointi ohjelman vaikutuksia. (Vihreä).


Displaying results 41 to 60 out of 4161

< Previous Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Next >

Valid XHTML 1.0 Transitional
Blind Friendly Web