Go to content
Graphic version

Navigation: Improhealth Collaborative / Glossary / Search by category / Healthcare Economy
Select language:
English , Български , Čeština , Suomi , Ελληνικά , Italiano , Română , Slovenčina , Español , Svenska


Healthcare Economy

Search for term:

I proportion till kostnaderna
Definition:

Proportionella kostnader är kostnader som uppstår på grund av att en produkt tillverkas eller en tjänst levereras. De bestäms av strukturen på kostnadsställe eller den produkt (räkningar av material, arbetsplaner, recept). Det är i kostnaden plan där anges, som en del av kostnaderna kommer att uppträda i proportion. Om den faktiska produktionen är lägre än planerat innebär det att i proportion till kostnaderna omvandlas till struktur kostnader, eftersom de inte kan "slinka in" produkterna. I fråga om en högre produktion än planerat, är den omvända händer och struktur kostnader omräknas i proportion till kostnaderna, vilket innebär att en ökad användning av tillgängliga kapaciteten görs för att nå produktiva resultat. Proportion till kostnaderna är en synonym för rörliga kostnader.

Icke domineras lösning
Definition:

En lösning som inte kan definieras som dominerade i jämförelse med andra lösningar.

Icke genomförbara regionen
Definition:

Icke-genomförbara regionen är det område av icke-genomförbara lösningar på problemet.

Icke sämre lösning
Definition:

En lösning som inte kan definieras som värst i jämförelse med andra lösningar.

Icke-Pareto Region (Set)
Definition:

Ett galler antal lösningar som inte uppfyller kraven i Pareto-principen (se Pareto optimal set).

Ideell förening
Definition:

En organisationen som begränsas av lag från distribuera eventuella kvarstående inkomst över kostnader för någon part.

Ierarhie
Definition:

Ierarhia exprima prioritatea obiectivelor.

Iesiri
Definition:

Rezultatele produse cand un proces este aplicat intrarilor. Aanumite forme de iesiri sunt documentele pe hartie, imaginile afisate pe terminalele video, valorile calculate pentru variabile.

Illness Factors
Definition:

The degree of disability, symptoms, or perceived health state that may influence the use of health services.

Illness of Life Style
Definition:

Seven key factors of illness of life style: Poor diet & nutrition; sedentary lifestyle; chronic stress; destructive habits; environmental pollution; internal pollution; genetic expression.

Ilmaishoito
Definition:

Hoidon suoritetaan sairaaloiden tai muiden ilman maksua potilaan tai hallituksen tukema yksityisen vakuutus-ohjelmaan.

Image Databas
Definition:

En organiserad insamling av kliniska bildfiler, till exempel röntgen, fotografier, och mikroskopiska bilder

Image Database
Definition:

An organized collection of clinical image files, such as X-rays, photographs, and microscopic images.

Image Management
Definition:

The application of methods for storing, transmitting, displaying, retrieving, and organizing images.

Imagen por Resonancia Magnética
Definition:

Una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética para obtener información sobre la estructura y composición del cuerpo a analizar. Esta información es procesada por ordenadores y transformada en imágenes del interior de lo que se ha analizado. Es utilizada principalmente en medicina para observar alteraciones en los tejidos y detectar cáncer y otras patologías.

Imagine prin rezonanta magnetica
Definition:

O modalitate de a produce imagini prin evaluarea raspunsului diferit dat de nucleii atomici din corp atunci cand pacientul este plasat intr-un camp magnetic intens.

Imaging a risonanza magnetica
Definition:

Modalità per riprodurre immagini mediante la valutazione della risposta differenziale dei nuclei atomici nel corpo quando il paziente viene collocato in un intenso campo magnetico perturbato da impulsi a radiofrequenza ortogonali.

Imaging informatica
Definition:

Disciplina subordinata all’informatica biomedica specializzata in tutti i problemi legati alle immagini, relativi all’acquisizione o alla conversione in forma digitale, nonché all’analisi, manipolazione ed uso delle stesse una volte convertite in digitale.

Imaging Informatics
Definition:

A sub discipline of biomedical informatics concerned with the common issues that arise in all image modalities, relating to the acquisition of images in or conversion to digital form, and the analysis, manipulation, and use of those images once they are in digital form.

Imaging Informatik
Definition:

En undergrupp disciplin av biomedicinsk informatik berörda med den gemensamma frågor som uppkommer i alla bilden villkor, i samband med förvärvet av bilder i eller omställning till digital form, och analys, hantering och användning av dessa bilder när de väl är i digital form.

Displaying results 1 to 20 out of 200

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Next >


Go to Main menu