Healthcare Organization Human Resuorce Management

Search for term:

Opportunity Costs
Definition:

These costs are the costs of the alternative use of a factor in short supply. They are to be considered in decision accounting when a bottleneck situation occurs. If, for example, there is a shortage of production capacity and a product cannot be manufactured in adequate quantities, then the predictable losses in contribution margin are the opportunity costs to choose the other product.

Oprávnenie
Definition:

V rámci určitého systému: proces smerujúci k obmedzeniu činností užívateľa len na činnosti, ktoré sú na základe postavenia daného užívateľa definované ako náležité.

Optimal
Definition:

Optimalt är det bästa värdet för särskilda kriterier.

Optimal Region
Definition:

Domain of the optimal acceptable values for the objectives.

Optimal Region
Definition:

Området optimalt värde för mål.

Optimal Solution
Definition:

Solution based on the optimization process, which satisfies the requirements of the organization or the client.

Optimal Value
Definition:

The best value of the quality objective.

Optimal Värde
Definition:

Det bästa värdet av de kvalitetsmål.

Optimala lösningen
Definition:

Lösning som bygger på optimering, som uppfyller kraven i organisationen eller kunden.

Optimalizace
Definition:

Proces sestávající z účelově orientovaných činností pro dosažení nejlepších výsledků za určitých podmínek a významu.

Optimalizace bez omezení
Definition:

Taková optimalizace, která nemá žádná omezení.

Optimalizácia
Definition:

Proces pozostávajúci z účelovo orientovaných činností pre dosiahnutie najlepších výsledkov za určitých podmienok a významu.

Optimalizácia bez obmedzenia
Definition:

Taká optimalizácia, ktorá nemá žiadne obmedzenia.

Optimálna hodnota
Definition:

Najlepšia hodnota cieľov kvality.

Optimálne riešenie
Definition:

Riešenie založené na optimalizácii procesu, ktorý uspokojuje požiadavky organizácie alebo zákazníkov.

Optimální hodnota
Definition:

Nejlepší hodnota cílů jakosti.

Optimální region
Definition:

Oblast s nejpřijatelnějšími hodnotami cílů.

Optimální řešení
Definition:

Řešení založené na optimalizaci procesu, který uspokojuje požadavky organizace nebo zákazníků.

Optimálny región
Definition:

Oblasť s najprijateľnejšími hodnotami cieľov.

Optimering
Definition:

Process av målmedveten aktivitet för att uppnå bästa möjliga resultat i synnerhet innebörd och på vissa villkor.

Displaying results 61 to 80 out of 154

< Previous Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Next >

Valid XHTML 1.0 Transitional
Blind Friendly Web